Paalaala sa mga kababaihan: Huwag inumin kung buntis, mas maigi kung iwasan na

pilipinas-rocks-nanay-alcohol

May depekto sa physical na itsura, may problema sa behavior at nahihirapang umunawa sa mga instructions ang mga batang apektado ng Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASDs).

Ang ilan pang mga tanda at katangian ng batang apektado ng FASDs ay ang mga sumusunod:

 • Kakaibang itsura ng mukha
 • Maliit na sukat ng ulo
 • Pandak
 • Mababang timbang
 • Mahina ang coordination
 • Sobrang malikot
 • Mahina ang memorya
 • Mabilis ma-distract
 • Mahina sa paaralan lalu na sa Maths
 • Napag-iiwanan sa pagsasalita
 • Mababa ang IQ
 • Mahina ang reasoning at judgment skills
 • Antukin
 • May problema sa mata o pandinig
 • May problema sa kidneys, puso, o buto

Ang FASDs ay bahagi ng mga disabilities na makikita sa mga anak ng mga nanay na umiinom ng mga pampalasing sa panahon ng pagbubuntis. Ang alcohol ay diretsong pumupunta sa sanggol sa pamamagitan ng dugo ng nanay na dumadaan sa umbilical cord.

Hindi maaari ang konti lang na pag-inom sa panahon ng pagbubuntis. Ito ay dapat tuluyang iwasan kapag ang nanay ay may planong magbuntis hanggang sa lumabas na ang bata.

Kung ang nanay naman ay umiinom at nalamang buntis ay makakabuti para sa bata na itigil ng nanay ang pag-inom ng alcohol sa mas lalung madaling panahon.

Bagaman may mga treatment services upang matulungan ang batang apektado ng FASDs, ngunit ang naturang sakit ay walang kagamutan. Ito ay panghabang-buhay na pasanin ng bata.

Panawagan sa mga magulang na maging responsable sa pagtatayo ng pamilya. Ang paglayo ng tatay sa pag-inom ng alak ay makakatulong rin sa nanay na pansamantalang kalimutan ang pag-inom.

Mas maigi na tuluyan ng itakwil ang pag-inom ng mga nakakalasing. Isipin ang dobleng hirap na dadanasin ng bata habangbuhay.

Source: Mayo Clinic

88 Shares

Ano masasabi mo dito?