Walang malaki o maliit na pagtulong sa mata ng Dios basta’t bukal sa puso

pilipinas rocks walang malaki o maliit man lugaw kit

Pinagtatawanan ng mga loyalista at tagahanga ni Marcos Jr at Inday Sara ang “lugaw kit pack” na ambag ng isang supporter ni Leni Robredo sa pagtulong sa kapwa.

Ang nasabing initiative ay kusang ginawa ng volunteers na hango naman sa mga nauna nang “lugaw kit pack” na tulad sa larawan sa ibaba mula sa Goto King.

Ganun pa man, binigyan ito ng malisya ng mga loyalista ni Marcos Jr at Inday Sara, nilait, at pinagtawanan sa social media.

Elitistang pinagtatawanan ang pagkakawang-gawa

Sa insidenteng ito ay nakita natin kung sino talaga ang mga walang experience sa pagkakawang-gawa. Mabilis silang mamuna sa halip na tumulong sa kapwa.

Ayaw raw nila kay Leni Robredo dahil “napapalibutan ito ng mga mayayaman at elitista”? Pero sa pagkakataong ito ay nararapat nating itanong: sino nga ba ang mga elitistang walang alam sa “volunteer work” at pinagtatawanan ang nakayanan ng isang volunteer?

Makinarya ni Leni Robredo ay ambag ng karaniwang tao

Nakita rin natin sa insidenteng ito na ang makinarya ni Leni Robredo sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo ay hindi primarily limpak-limpak na pera, kundi mga ordinaryong tao.

Sa isang pagkakataon ay naibalita rin natin ang isang ice cream vendor na gumawa rin ng paraan upang makatulong sa pagtakbo ni VP Leni. Ilan lamang ito sa mga insedente na nakita nating mismong mga karaniwang tao ang tumutulong kay Leni Robredo, na sa kanilang maliit na kakayanan, ay buong puso nila itong ginagawa upang makaahon na ang bansa laban sa mga abusado, incompetents, at mga corrupt.

Walang maliit o malaki na ambag sa paningin ng Dios

Alam kaya nila na sa pagkakawang-gawa at pagtulong sa kapwa ay walang malaki o maliit man, lalu na sa paningin ng Dios?

Narito ang maikling kwento ng ating Panginoong Jesus na may kinalaman sa pagbibigay na bukal sa loob.

Nang tumingala siya, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang handog sa kabang-yaman ng templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na babaing balo na nag-alay ng dalawang kusing, kaya’t sinabi niya, “Totoo ang sinasabi ko sa inyo: ang mahirap na babaing balong iyon ang nag-alay ng higit sa ihinandog ng lahat. Sapagkat lahat sila’y naghandog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit ang babaing ito, kahit sa kanyang kahirapan ay nag-alay ng buo niyang ikinabubuhay.”

Luke 21:1-4 FSV

Maaring pumirmi na lamang sa kanyang bahay ang nasabing volunteer. Maari niyang idahilan na wala naman siyang malaking pera para makatulong, ngunit hindi ito ang impluwensiyang nakikita niya kay VP Leni. Maliit man o malaki, kung galing sa puso, ay mahalaga ito lalu’t nakakatulong sa kapwa.

Sabi pa nga sa isang talata,

Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang, o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.

2 Corinto 9:7 FSV

Narito ang paalala sa atin ng Biblia patungkol sa pagtulong sa kapwa.

Mapalad ang taong nagmamalasakit sa mga mahihirap.
    Tutulungan siya ng Panginoon sa panahon ng kaguluhan.
Ipagtatanggol siya ng Panginoon, at iingatan ang kanyang buhay.

Psalm 41:1-2 ASND

Paalala sa mga mapanglait

At para naman sa mga lumalait at humuhusga sa kakayanan ng volunteer na tumulong sa pamamagitan ng “lugaw kit pack” ay narito ang isang paala-ala:

Maging maawain kayo tulad ng inyong Ama.” 37 Huwag ninyong husgahan ang iba, upang hindi rin kayo husgahan ng Dios. Huwag kayong magsabi na dapat silang parusahan ng Dios, upang hindi rin niya kayo parusahan. Magpatawad kayo, upang patawarin din kayo ng Dios.

Luke 6:36-37 ASND

Sa volunteer na gumawa ng paraan upang makatulong sa kapwa, pagpalain po kayo ng Dios sa inyong kabutihan.

Ang nagbibigay ng pagkain sa dukha ay tiyak na pagpapalain.

Proverbs 22:9 ASND
0 Shares

Ano masasabi mo dito?